FREEDOM, PRAKTIJK VOOR LIFE-COACHING, VITALITEIT EN GEZONDHEID

 

 

 

 

HEALING

AURA- EN CHAKRA-HEALING.

 

CHAKRA-HEALING. 

Chakra's zijn de energiecentra van uw lichaam. Een goede werking van de chakra's activeert u op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel niveau. Bij chakra-healing  optimaliseert u  de werking van  uw energiecentra. Hierdoor  komt u meer in balans.

 

WAT IS EEN AURA.

 

Een aura is een soort elektrisch veld dat levende wezens omgeeft. Het is een subtiele vibrerende energie, dat soms ook voelbaar is. Het kan zijn dat als u zich tot iemand aangetrokken voelt, of een afkeer van iemand hebt, dat u dan  zijn aura voelt.

 

AURALAGEN.

 

Naast het fysieke lichaam is er een etherische lichaam (1e laag) aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die op u inwerkt vanuit de kosmos.

 

Ongeveer 40 centimeter van de huid van het fysieke lichaam ligt de astrale lichaam (2e laag). Via deze laag van de aura krijgt u meestal indrukken vanuit de omgeving. In deze astrale laag liggen emoties opgeslagen.  Het wordt ook emotionele lichaam genoemd.

 

Als een kring om uw hoofd ligt het mentale lichaam (3e laag). Het loopt als een cirkel,  waarvan het middelpunt ongeveer tussen uw wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden.  Het heeft ergens tussen de tepels zijn laagste punt. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt u bij het denken, uw fantasie, uw intuïtie en bij creatieve processen.

 

De buitenste laag is het spirituele lichaam (4e laag).  Dit groeit naarmate u verder bent in uw spirituele ontwikkeling.  In deze laag  liggen vermogens opgeslagen die u heeft meegekregen van uw ouders.

 

 

WAT ZIJN CHAKRA'S.

 

De chakra's bevinden zich in het etherische lichaam en op de middellijn. Er zijn vele chakra’s. Freedom maakt een onderverdeling in 14 hoofd- chakra’s.  Deze “draaikolken” zuigen als een soort tornado energie uit de kosmos aan en verdeelt deze vervolgens. Chakra's besturen uw psychologische eigenschappen. De chakra's die zich op het onderste gedeelte van uw lichaam bevinden zijn uw instinctieve kant. De hoogste chakra's zijn uw mentale kant. In een optimale staat werken  de instincten  samen met gevoelens en het denken. Dit is niet altijd het geval.

  

De chakra's kunnen verschillende niveaus van activiteit hebben. Wanneer ze "open"  en volledig in balans zijn,  dan  functioneren ze op  een ideale manier. Sommige chakra's zijn niet open genoeg (onderactief). Hierdoor gaan andere chakra's compenseren en zijn andere chakra's overactief.

 

Tal van energiestromen verdelen de levensenergie via de chakra’s door het lichaam. Blokkades in deze “verdeelcentra” kunnen leiden tot een verstopping van de chakra’s en daarmee tot psychische- en fysieke klachten.

 

             

WAT IS EEN HEALING.

 

Een healing is een informatie-overdracht, non-verbaal, of verbaal. De healer fungeert als doorgeefluik van kosmische- en aardse energie. Hierdoor is het mogelijk dat de ontvanger zichzelf gaat genezen. Bij een healing leggen we verbindingen vanuit de chakra's naar de diverse auralagen, die ieder weer een aparte functie hebben. We blijven tijdens de healing regelmatig bij gronden, zodat de processen die op gang komen plaats krijgen in het hier en nu.

Een healing helpt mee verstorende invloeden in uw aura en uw energiesysteem te schonen en een nieuwe balans te creëren. Hierdoor stelt u uzelf in staat om uw eigen energie vrijelijk te laten stromen. Hierdoor kunt u  zo af en toe (fysieke) klachten oplossen. Dit lukt niet altijd, want bepaalde patronen vragen  om een dieper bewustzijn. Bijvoorbeeld: hoe leidt u uw leven? Hoe gaat u om met emoties? Wat is de onderliggende betekenis van uw klacht? In enkele persoonlijke healingsessies kunt u hierin meer inzicht krijgen.

Het grote voordeel van een healing is dat Freedom u mee helpt om belemmerende blokkades, emoties en overtuigingen -die vrijkomen tijdens de healingsessie- uit uw energiesysteem te halen.

 

 

 

AURA VERSUS STRAALKACHELTJE.

 

U kunt de werking van een aura vergelijken met een straalkacheltje. Een straalkacheltje straalt alleen dan warmte uit, als het snoer in orde is. Als er stroom is en als het kacheltje niet defect is. Het kacheltje werkt op wisselstroom. Eén pool levert de stroom en de andere pool voert het af naar de aarde. Uit veiligheidsoverwegingen moet het kacheltje geaard zijn.

 

Wilt u warmte uitstralen (leven) dan moet u in contact zijn met de grote energiebron. Over deze energiebron behoeft u zich geen zorgen te maken, die is er altijd. Uw eigen verantwoordelijkheid zit hem erin om te zorgen dat uw verbinding zo goed mogelijk is. Dat u goed voor uzelf zorgt. Als het eens misloopt, dat u dan gelijk actie onderneemt.

 

AFSTANDHEALING.


Via telefonisch contact stemt Freedom af op uw energie. Een grote voordeel hiervan is dat u thuis een healing kunt ontvangen. Dus geen lange reistijden en/of files.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIJK FREEDOM

VITALITEIT EN GEZONDHEID

MIND-BODY-COACHING

DE SLANKE LEEFWIJZE

LIFE-COACHING  

HEALING

MASSAGE

MERID

REIKI

ALOË VERA

PROGRAMMA