FREEDOM, PRAKTIJK VOOR LIFE-COACHING, VITALITEIT EN GEZONDHEID

 

 

 

VITALITEIT

EN

GEZONDHEID

 

VITALITEIT EN GEZONDHEID.

 

Vitaliteit en gezondheid is een oerinstinct dat een ieder  in zijn blauwdruk met zich meedraagt. Deze natuurlijke staat van zijn kan gehinderd zijn door :  invloeden vanuit de geest (hoger bewustzijn), het milieu, leefgewoonten, overerving en verschillende bestanddelen van de natuur. Freedom zoekt naar wegen om het vitaliteits- en gezondheidspotentieel naar een niveau toe te brengen dat boven de normale compensatiezone ligt. Hierdoor kan het lichaam in  een optimale staat geraken.

 

UIT BALANS.

Ziekte is een toestand van het lichaam dat maakt dat er een verstoring in het evenwicht  is ontstaan. Deze ontwrichting speelt zich reeds af op cellulair niveau.  U bent nooit plotseling ziek.  Ziekte is altijd het gevolg van een disharmonie die  langere tijd bestaat. Ziekte openbaart zich als  een bepaalde kritische massa is bereikt. Het kan zelfs jaren duren voordat uw klachten en de symptomen zichtbaar zijn.

Als  u energie stopt in zaken waar u niet  achter staat,  crert u een verstoorde balans  in uw energiesysteem. Dit geldt tevens voor zaken die u niet aankunt, of als  u uzelf verzwakt met gebrekkige voeding, stress, en/of slechte gewoontes. Het intellect zal naar wegen zoeken om dit te compenseren.

Hoe meer inzicht u krijgt in dit mechanisme, hoe gemakkelijker het is om hier iets aan te doen.

Werkelijke genezing vindt alleen plaats als een onbewust proces bewust is geworden.  Dit leidt tot een verandering in actie en/of gedrag.

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIJK FREEDOM

VITALITEIT EN GEZONDHEID

MIND-BODY-COACHING

DE SLANKE LEEFWIJZE

LIFE-COACHING

HEALING

MASSAGE

MERID

REIKI

ALO VERA

PROGRAMMA